mei 17, 2022

Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen *HSBBE

Voormalig Bewonerscommissie Bloemenbuurt Enkhuizen

De Dagvaarding 3

1 April j.l. vond de rolzitting plaats. Daarin heeft de rechtbank bekeken of de dagvaarding die wij van Stg. Woondiensten aan de broek hebben gekregen, behandeld gaat worden.

De zaak gaat dus door en op 29 april a.s. vind de eerste zitting plaats. Wij hoeven daar nog niet bij aanwezig te zijn.

Aanpassing: De zitting is uitgesteld naar 13 mei 2020.