februari 2, 2023

23 bewoners wijkwandeling 2017 misbruikt voor de sloop halve wijk Bloemenbuurt

Wij hebben op 16 maart 2022 een brief ontvangen van Welwonen, dat de wijkwandeling met de onaangekondigde enquête in 2017 HET ijkpunt is, om te stellen dat de te slopen woningen op de slooplijst moeten staan.

23 bewoners zijn toen aanwezig geweest om een onaangekondigde enquête met open vragen in te vullen. Vragen die ruim uitgelegd kunnen worden, hetgeen Welwonen heeft dan ook heeft gedaan. Wij hebben van een aantal van die 23 bewoners vernomen dat zij zich er niet van bewust waren dat zij voor sloop van de halve wijk hebben gekozen. Deze bewoners voelen zich dan ook aardig bedonderd.

Deze bewoners zijn voor de vorm door de woningcorporatie misbruikt. Dit, gezien er in het jaarverslag 2016 WDE al bekend stond welke woningen er gesloopt zouden worden, hoeveel woningen dit zouden zijn en wanneer er aangevangen moest worden.

Er zou bijvoorbeeld geklaagd zijn om scheuren in de woningen, maar dat was o.a. in het gedeelte van de Violenstraat, welke nu verduurzaamd wordt. De wijkwandeling en bijeenkomst in 2017 was overigens niet de eerste officiële participatiebijeenkomst. Die was pas in 2018. Toen was de opkomst ook erg hoog en representatief. Maar wel te laat. Toen was de sloop van de woningen al in ontwikkeling.

Er is geen bouwtechnische staat van de woningen bekend of schijnbaar nodig.

WDE heeft geen aantoonbaar draagvlak. De huurderstichting heeft daarentegen een COMPLEET UITSLAG ENQUÊTE BEWONERS SLOOPWONINGEN 06-03-2018. Hierin staat dat meer dan 50% tegen de slopplannen was en verwachtte terug te kunnen naar hun eigen plek.  Doch dit wordt tot op heden genegeerd. Alle bewoners zouden nu blij zijn met de plannen. Wat het tegenovergestelde is.

Dat de woningen qua energie en kwaliteit in 2015/2016 gewoonweg de C-norm hadden en er tegen de gemeenteraad en de huurders gelogen is dat de woningen van hele slechte kwaliteit E, F etc. zouden zijn, wordt door de woningcorporatie weggewuifd. Dit lijkt erg sterk op fraude! (Fraude is een vorm van bedrog. Daarbij worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. )

Alsof wij de gek zijn, voorbijgaand, dat de woningcorporatie eigenlijk geen dringende reden heeft om de goede woningen te slopen. De aanleiding van de wijkvernieuwing is bij dan ook elkaar gejokt en later, na het besluit van de sloop, erbij gefabriceerd. De huurders Bloemenbuurt misbruikt om de plannen te legitimeren.