Wie zijn Wij?

Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen (HSBBE) (Bewonerscommissie Bloemenbuurt Enkhuizen (BCBBE0) is sinds 7 januari 2020 als rechtsvorm een huurdersorganisatie, met volledige rechtsbevoegdheid, (op wijkniveau) gezeteld te Enkhuizen. Wij zijn huurders uit de…