Wie zijn Wij?

Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen (HSBBE) (Bewonerscommissie Bloemenbuurt Enkhuizen (BCBBE0) is sinds 7 januari 2020 als rechtsvorm een huurdersorganisatie, met volledige rechtsbevoegdheid, (op wijkniveau) gezeteld te Enkhuizen. Wij zijn huurders uit de…

Puincontainer actie was een succes

In het weekend van 28 augustus heeft de Werkgroep Leefomgeving, i.s.m. Stg. Welzijnswerk en HSBBE een puincontainer geregeld voor puin van de Bloemenbuurtbewoners. Dit, met het doel om de leefomgeving…